Kontakt

ARCHON+ Projektová kancelária

Poľsko
32-400 Myslenice, Slowackiego 86
telefón +48 12 37 21 900
Fax:      +48 12 37 21 909
e-mail: projekty@archon.sk

Predstavujeme zoznam zástupcov Projektovej kancelárii ARCHON+.

U našich zástupcov získate komplexnu zákaznícku podporu, môžete si objednať katalóg a samozrejme projekt.
V prípade akýchkoľvek otáziek môžete kontaktovať našu kanceláriu.

PREDOMOV s.r.o.

Projekty domov Archon+ pre Slovensko
Distribúcia katalógov pre Slovensko

Sídlo:
Švermova 1612/23
911 00 TRENČÍN
Otváracie hodiny: Po-Pia od 9,00 – 16,00 hod.
Kontakt: 0948 340 128
Email: projekty.dopyt@gmail.com
WEB: www.projektyarchon.sk

SK-GRAF s.r.o.
Ing. Stanislav Kočiš
Trieda SNP 39
040 11 Košice
Tel.:    +421 556 420 759
Mobil: +421 918 717 215
skgraf@zoznam.sk

Ing. Jarmila Čanádyova
Dom služieb    
Komenského 1120
038 53 Turany
Tel.: +421 905 312 584 (Ing. Peter Čanády)
Tel.: +421 911 542 128 (Ing. Jarmila Čanádyova)                  
sajga7@gmail.com