Systém ISO 9001

Projekty sú vypracované v slovenskom jazyku a spĺňajú všetky normy Slovenskej Republiky.

Systém manažérstva kvality ISO 9001

Prvý v Poľsku v oblasti projektov
V roku 2004 Projektová Kancelária ARCHON+ sa rozhodla zaviesť systém manažérstva kvality ISO 9001. Jednotka TÜV Rheinland vykonala certifikačný audit, dôsledkom čoho potvrdila, že systém riadenia kvality je v súlade s normou ISO 9001. Certifikát ISO 9001 vo svojom rozsahu zahrňuje proces architektonického a stavebného projektovania obytných budov, priemyselných budov a verejných budov.

Naším prvoradým cieľom je spokojnosť nášho zákazníka
Uspokojovanie potrieb zákazníkov je hlavným poslaním našej spoločnosti. Spokojnosť zákazníkov považujeme za naše vlastné víťazstvo a dôvod na spokojnosť. Preto počúvame našich zákazníkov a pri tvorení dokonalejších architektonických a stavebných projektov berieme ohľad na ich požiadavky. Týmto spôsobom sme pripravili veľa zaujímavých projektových riešení. Naše projekty sú v každej etape prípravy mnohokrát kontrolované a verifikované. Vysoko špecializované kádre našej kancelárie sa starajú o najvyššiu kvalitu našich produktov a proces architektonického a stavebného projektovania v súlade s normou ISO 9001 zaručuje najvyššiu kvalitu ponúkaných projektov.

Chceme byť stále dokonalejší
Systém manažérstva kvality ISO 9001 je dôkazom toho, že procesy ARCHON+ sú systematicky zdokonaľované v súlade so svetovými štandardami kvality. Naša kancelária sa snaží, aby ponúkané architektonické a stavebné projekty a projektové služby boli stále dokonalejšie. Aby sme zvýšili kvalitu, investujeme do špecializovaných kádrov, ako aj do moderných strojov a používaných technológií, vďaka čomu zabezpečuje infraštruktúru na vysokej technickej úrovni.

ARCHON+ je Spoločnosťou FAIR PLAY

ARCHON+ V SKUPINE NOMINOVANÝCH NA CENU "Spoločnosť FAIR PLAY" 
Projektová Kancelária ARCHON+ na 10. slávnostnom gala večeri programu Propagácie kultúry podnikania získala titul a certifikát PODNIK FAIR PLAY. Okrem toho, myslenická dielňa sa našla v skupine firiem, ktoré boli nominované na Hlavnú Cenu.

Nominácia nás teší o to viac, že sme sa zúčastnili  programu prvýkrát – zdôraznila Barbara Mendel, Generálna riaditeľka Projektovej kancelárie ARCHON+ a dodala – certifikát dáva  istotu, že sme vybrali správny smer vývoja. Je aj závažným argumentom, ktorý potvrdzuje našu svedomitosť, dôveryhodnosť a je dôkazom toho, že poctivosť v biznise nevymrela. Okrem toho, certifikát je významným záväzkom voči našim zákazníkom a lokálnej spoločnosti a pri tom poďakovaním za dôveru voči nám. Ako riaditeľka a majiteľka firmy môžem všetkých Vás uistiť, že nezaspíme na vavrínoch a stále sa budeme zdokonaľovať. Pri dosahovaní svojich cieľov, vždy berieme ohľad na záujmy tých, ktorí nie sú v priamej súvislosti s biznisom. Preto som sa rozhodla založiť nadáciu Deti ktoré milujete, ktorej hlavnou úlohou je propagácia idey náhradného rodičovstva a aktivít, ktorých cieľom je vznik loby,  pôsobiacej v prospech zlepšenia právnej situácie náhradných rodín. Práve preto som zriadila nadáciu, ktorá ich podporuje a pomáha plniť ťažkú úlohu, akou je náhradné rodičovstvo.

Cieľom programu  Spoločnosť FAIR PLAY je propagácia firiem, ktoré pôsobia v súlade s právom a podľa etických princípov. Firmy – laureáti programu majú možnosť využiť jeho výsledky pri obchodnej činnosti.