Všetko o projektoch

Dom začína dobrým projektom !

Vlastníme široký výber projektov: Viac ako 600 hotových projektov domov, dostupných aj vo verzii s garážami a pivnicami. Všetky naše projekty sú spracované v slovenčine a splňajú všetky stavebné normy Slovenskej Republiky. Naše domy sú naprojektované podľa najlepších a najvyšších tepelných, ekologických a ekonomických noriem.

Stoji za to investovať do vlastneho domu s projektom od ARCHON+

Čo obsahuje projekt?

Komplet projektovej dokumentácie obsahuje 4 exempláre architektonicko – stavebného projektu.
Každý z nich sa skladá z projektu: architektonického, konštrukčného, vnútorných inštalácií vody a kanalizácie, plynu, ústredného kúrenia a elektrických inštalácií.

viac..

Projektové zmeny

Aby ste mohli prispôsobiť projekt vlastným potrebám a podmienkam pozemku je možné robiť zmeny.
V takom prípade ARCHON+ vystavuje písomnú zhodu a vami vybratý architekt vyznačuje červeným zmeny v projekte alebo kreslí nové nákresy.

viac..

Originalita projektu domu

Výberom originálneho projektu ARCHON+ dostanete:
záruku bezproblémovej realizácie projektu, záruku o spracovaní technickej dokumentácie projektu architektonicko - stavebného v súlade s medzinárodným štandardom ISO 9001, kvalitné a spoľahlivé služby !

viac..

Kontakt

Projekty ARCHON+ sú vypracované v slovenskom jazyku a spĺňajú všetky normy Slovenskej Republiky.

viac..