Hospodársky objekt G10 ver.2 - Projekt ARCHON+

Hospodársky objekt G10 ver.2 - Vizualizácia 1
Hospodársky objekt G10 ver.2 - Vizualizácia 1 Hospodársky objekt G10 ver.2 - Vizualizácia 2

Hospodársky objekt G10 ver.2 ( 27.33 m2 )

hospodárska budova prízemný
hospodárska miestnosť

Všetky projekty ARCHON + sú chránené autorským zákonom z roku 1994. Technická dokumentácia môže byť použitý iba raz, na jednej budovy na jednom pozemku. Umelecký projekt je zakázané. kópie návrhu bez farieb t "archon" v kresbách a hologramov na titulnej stránke architektonicko - stavebné autorov a pôdorysu architektonického návrhu je inštancií nelegálne kopírovať a nemôže slúžiť ako základ pre schválenie projektu zo strany stavebného úradu.